• LILITEAM

โหวต #FRESH ASIA 2019# (Sina)


โหวต #FRESH_ASIA_2019 ผ่าน Sina


  • ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน: IOS | Android


  • เข้าไปในแอพพลิเคชัน Sina เพื่อ Login โดยเข้าไปที่รูปคน (ตรงลูกศรสีแดงตามภาพ)


  • กดไปที่วงกลมสีแดง (ตรงลูกศรสีเหลืองตามภาพ)


  • เชื่อมแอคเคาท์กับ Weibo สีขาว โดยกดตรงลูกศรสีแดงตามภาพ


  • ยืนยันโดนกดปุ่มสีเหลือง (Confirm)


หารูป Lisa แล้วกดเข้าไป จะเด้งเข้าแอพ Sina อัตโนมัติ


  • จากนั้นให้หารูป Lisa อีกครั้งเพื่อกดโหวต


  • จะมีกล่องข้อความเด้งขึ้นมา ให้กรอกโค้คตามภาพที่ปรากฏ ต้องเหมือนเป๊ะ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก เสร็จแล้วกดปุ่มสีส้ม

พอกรอกโค้ดเสร็จจะขึ้นข้อความในกรอบสีเทา ดังภาพด้านล่าง นั่นคือโหวตสำเร็จ


ใน 1 วันจะโหวตได้ 5 ครั้งต่อ 1 ไอดี

เมื่อโหวตไปแล้วที่ใต้ภาพ Lisa จะมีเลขแสดงจำนวนการโหวต

(ดังภาพด้านล่าง ซ้ายก่อนโหวต, ขวาหลังโหวตไป 1 ครั้ง)

หากโหวตจนครบปุ่มโหวตจะเปลี่ยนเป็นสีเทา


ดู 0 ครั้ง
รู้ข่าวสารก่อนใคร ผ่านทางอีเมลล์

© LILITEAM